SP Miễn Phí Giao Hàng

 • Hotline: 0967686911
 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)
  3.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-G16)

  Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)
  380.000 đ

  Mã SP: (TMTP-LB26)

  Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D26)

  Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy làm quẩy xoắn (TMTP-LD03)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-LD03)

  Máy làm quẩy xoắn (TMTP-LD03)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cắt màng co chữ L (TMĐG-BA02)
  3.900.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-BA02)

  Máy cắt màng co chữ L (TMĐG-BA02)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cắt màng chân cao (TMĐG-BA01)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-BA01)

  Máy cắt màng chân cao (TMĐG-BA01)

  Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích quay tay (TMTP-GA02)
  Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích dập tay (TMTP-GA01)
  Hotline: 0967686911

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)
  3.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-G16)

  Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)
  380.000 đ

  Mã SP: (TMTP-LB26)

  Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy co màng BS 400×350 (TMĐG-B05)
  7.050.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-B05)

  Máy co màng BS 400×350 (TMĐG-B05)

  Hotline: 0967686911
 • Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D26)

  Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy hàn liên tục FR-900 (inox) (TMĐG-A22)
  3.100.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-A22)

  Máy hàn liên tục FR-900 (inox) (TMĐG-A22)

  Hotline: 0967686911

Dây chuyền máy đóng gói

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đóng gói dung dịch (TMĐG-CH05)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đóng gói cốc đong (TMĐG-CH03)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy Hút Chân Không

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy In Date

 • Máy in phun lases (TMĐG-D32)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D32)

  Máy in phun lases (TMĐG-D32)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in mực ruy băng (TMĐG-D30)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D30)

  Máy in mực ruy băng (TMĐG-D30)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D26)

  Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in ruy băng ETOP-150 (TMĐG-D20)
  9.600.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-D20)

  Máy in ruy băng ETOP-150 (TMĐG-D20)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy Đóng Gói Công Nghiệp

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đóng gói giấy A4 (TMĐG-I65)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Lò Quay - Lò Nướng

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Bếp nướng BBQ (TMTP-IB13)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-IB13)

  Bếp nướng BBQ (TMTP-IB13)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy Hàn Miệng Túi

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy hàn miệng bao (TMĐG-A26)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-A26)

  Máy hàn miệng bao (TMĐG-A26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy hàn liên tục FRW200 (TMĐG-A39)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy tạo khí Nito (TMĐG-A37)
  5 đ

  Mã SP: TMĐG-A37

  Máy tạo khí Nito (TMĐG-A37)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy hàn liên tục FR-900 (inox) (TMĐG-A22)
  3.100.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-A22)

  Máy hàn liên tục FR-900 (inox) (TMĐG-A22)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy hàn dập tay SF 40 cm (TMĐG-A21)
  620.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-A21)

  Máy hàn dập tay SF 40 cm (TMĐG-A21)

  Hotline: 0967686911

Tủ Sấy

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Tủ sấy bát 1500L VN304 (TMCN-B53)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Dây chuyền máy dán nhãn

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911