SP Miễn Phí Giao Hàng

 • Hotline: 0967686911
 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)
  3.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-G16)

  Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)
  380.000 đ

  Mã SP: (TMTP-LB26)

  Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D26)

  Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy làm quẩy xoắn (TMTP-LD03)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-LD03)

  Máy làm quẩy xoắn (TMTP-LD03)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cắt màng co chữ L (TMĐG-BA02)
  3.900.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-BA02)

  Máy cắt màng co chữ L (TMĐG-BA02)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cắt màng chân cao (TMĐG-BA01)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-BA01)

  Máy cắt màng chân cao (TMĐG-BA01)

  Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích quay tay (TMTP-GA02)
  Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích dập tay (TMTP-GA01)
  Hotline: 0967686911

Máy Hút Chân Không

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy In Date

 • Máy in phun laser (TMĐG-D32)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D32)

  Máy in phun laser (TMĐG-D32)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in mực ruy băng (TMĐG-D30)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D30)

  Máy in mực ruy băng (TMĐG-D30)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D26)

  Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in ruy băng ETOP-150 (TMĐG-D20)
  9.600.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-D20)

  Máy in ruy băng ETOP-150 (TMĐG-D20)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy in date mâm xoay 380 (TMĐG-D05)
  2.650.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-D05)

  Máy in date mâm xoay 380 (TMĐG-D05)

  Hotline: 0967686911

Máy Thái Thịt Đông Lạnh

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy thái thịt JZ (TMTP-E33)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-E33)

  Máy thái thịt JZ (TMTP-E33)

  Hotline: 0967686911
 • Máy thái thịt YZ (TMTP-E31)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-E31)

  Máy thái thịt YZ (TMTP-E31)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy thái thịt YZ-320A (TMTP-E32)
  8.600.000 đ

  Mã SP: (TMTP-E32)

  Máy thái thịt YZ-320A (TMTP-E32)

  Hotline: 0967686911
 • Máy thái thịt tươi sống quay tay (TMTP-E25)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy Xay Giò Chả

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy xay giò, chả 900W (inox) (TMTP-B04)
  1.430.000 đ

  Mã SP: TMTP-B04

  Máy xay giò, chả 900W (inox) (TMTP-B04)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy Đóng Gói Công Nghiệp

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đóng gói giấy A4 (TMĐG-I65)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911

Máy Chế Biến Rau Củ Quả

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy gọt vỏ củ năng (TMTP-OC09)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy vò chè (TMTP-OE12)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-OE12)

  Máy vò chè (TMTP-OE12)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy bẻ cuống hoa hồi (TMTP-O48)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy bẻ cuống ớt (TMTP-O47)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-O47)

  Máy bẻ cuống ớt (TMTP-O47)

  Hotline: 0967686911

Lò Quay - Lò Nướng

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Bếp nướng BBQ (TMTP-IB13)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-IB13)

  Bếp nướng BBQ (TMTP-IB13)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911