Lò Quay

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Lò quay vịt YXD-268 (TMTP-I34)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-I34)

  Lò quay vịt YXD-268 (TMTP-I34)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Lò quay vịt dùng gas 90 cm (TMTP-I01)
  7.200.000 đ

  Mã SP: (TMTP-I01)

  Lò quay vịt dùng gas 90 cm (TMTP-I01)

  Hotline: 0967686911
 • Lò quay vịt dùng than 80 cm (TMTP-I02)
  5.300.000 đ

  Mã SP: (TMTP-I02)

  Lò quay vịt dùng than 80 cm (TMTP-I02)

  Hotline: 0967686911
 • Lò quay vịt dùng gas 80 cm (TMTP-I03)
  6.400.000 đ

  Mã SP: (TMTP-I03)

  Lò quay vịt dùng gas 80 cm (TMTP-I03)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Lò quay vịt dùng than 90 cm (TMTP-I08)
  5.800.000 đ

  Mã SP: (TMTP-I08)

  Lò quay vịt dùng than 90 cm (TMTP-I08)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911