Máy Bóc Vỏ

 • Hotline: 0967686911
 • Máy bóc vỏ hạt sở (TMTP-OA27)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-OA27)

  Máy bóc vỏ hạt sở (TMTP-OA27)

  Hotline: 0967686911
 • Máy bóc hạt dẻ (TMTP-OA26)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-OA26)

  Máy bóc hạt dẻ (TMTP-OA26)

  Hotline: 0967686911
 • Máy bóc vỏ hạt dẻ (TMTP-OA25)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-OA25)

  Máy bóc vỏ hạt dẻ (TMTP-OA25)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy bóc vỏ đậu xanh (TMTP-OA23)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy làm tỏi đen gia đình (TMTP-OA14)
  4.400.000 đ

  Mã SP: TMTP-OA14

  Máy làm tỏi đen gia đình (TMTP-OA14)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy bóc hành, tỏi DF-340 (TMTP-OA01)
  2.550.000 đ

  Mã SP: (TMTP-OA01)

  Máy bóc hành, tỏi DF-340 (TMTP-OA01)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy bóc vỏ hạt dẻ (TMTP-OA07)
  6.120.000 đ

  Mã SP: (TMTP-OA07)

  Máy bóc vỏ hạt dẻ (TMTP-OA07)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy bóc vỏ hạt sen thủ công (TMTP-OA08)
  1.400.000 đ

  Mã SP: (TMTP-OA08)

  Máy bóc vỏ hạt sen thủ công (TMTP-OA08)

  Hotline: 0967686911
 • Máy bóc vỏ tỏi ướt (TMTP-OA04)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy bóc tách hạt ngô (TMTP-OA18)
  Hotline: 0967686911
 • Máy bóc tách hạt ngô (TMTP-OA17)
  3.100.000 đ

  Mã SP: (TMTP-OA17)

  Máy bóc tách hạt ngô (TMTP-OA17)

  Hotline: 0967686911