Máy Làm Xúc Xích

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)
  3.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-G16)

  Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy nướng xúc xích 11 thanh (TMTP-GB04)
  6.430.000 đ

  Mã SP: (TMTP-GB04)

  Máy nướng xúc xích 11 thanh (TMTP-GB04)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích motor VN (TMTP-GA05)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích quay tay (TMTP-GA02)
  Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích dập tay (TMTP-GA01)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy nướng xúc xích KG-7 (TMTP-GB02)
  1.580.000 đ

  Mã SP: (TMTP-GB02)

  Máy nướng xúc xích KG-7 (TMTP-GB02)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đùn xúc xích quay tay SF-150 (TMTP-G06)
  2.800.000 đ

  Mã SP: (TMTP-G06)

  Máy đùn xúc xích quay tay SF-150 (TMTP-G06)

  Hotline: 0967686911
 • Máy đùn xúc xích quay tay 10 lít (TMTP-G07)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911