Máy Vặt Lông Gà Vịt

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy vặt lông gà phi 55 VN (TMTP-H02)
  6.330.000 đ

  Mã SP: (TMTP-H02)

  Máy vặt lông gà phi 55 VN (TMTP-H02)

  Hotline: 0967686911
 • Máy vặt lông gà phi 60 VN (TMTP-H03)
  6.730.000 đ

  Mã SP: (TMTP-H03)

  Máy vặt lông gà phi 60 VN (TMTP-H03)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy vặt lông gà phi 50 TQ (TMTP-H06)
  4.900.000 đ

  Mã SP: (TMTP-H06)

  Máy vặt lông gà phi 50 TQ (TMTP-H06)

  Hotline: 0967686911
 • Máy vặt lông gà phi 55 TQ (TMTP-H07)
  4.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-H07)

  Máy vặt lông gà phi 55 TQ (TMTP-H07)

  Hotline: 0967686911