Tủ Hấp Cơm Dùng Gas

 • Tủ cơm 6 khay dùng gas (TMTP-Q23)
  8.000.000 đ

  Mã SP: (TMTP-Q23)

  Tủ cơm 6 khay dùng gas (TMTP-Q23)

  Hotline: 0967686911
 • Tủ cơm 10 khay dùng gas (TMTP-Q06)
  Hotline: 0967686911
 • Tủ cơm 12 khay dùng gas (TMTP-Q09)
  Hotline: 0967686911
 • Tủ cơm 24 khay dùng gas (TMTP-Q13)
  Hotline: 0967686911
 • Tủ cơm 8 khay dùng gas (TMTP-Q02)
  8.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-Q02)

  Tủ cơm 8 khay dùng gas (TMTP-Q02)

  Hotline: 0967686911