SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)
  3.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-G16)

  Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)
  380.000 đ

  Mã SP: (TMTP-LB26)

  Máy cán bột quay tay (TMTP-LB26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy co màng BS 400×350 (TMĐG-B05)
  7.050.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-B05)

  Máy co màng BS 400×350 (TMĐG-B05)

  Hotline: 0967686911
 • Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-D26)

  Máy in phun XJF-688 (TMĐG-D26)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy hàn liên tục FR-900 (inox) (TMĐG-A22)
  3.100.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-A22)

  Máy hàn liên tục FR-900 (inox) (TMĐG-A22)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy làm quẩy xoắn (TMTP-LD03)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-LD03)

  Máy làm quẩy xoắn (TMTP-LD03)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cắt màng co chữ L (TMĐG-BA02)
  3.900.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-BA02)

  Máy cắt màng co chữ L (TMĐG-BA02)

  Hotline: 0967686911
 • Máy cắt màng chân cao (TMĐG-BA01)
  5 đ

  Mã SP: (TMĐG-BA01)

  Máy cắt màng chân cao (TMĐG-BA01)

  Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích quay tay (TMTP-GA02)
  Hotline: 0967686911
 • Máy buộc đầu xúc xích dập tay (TMTP-GA01)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Tủ cơm 12 khay dùng gas (TMTP-Q09)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Tủ cơm 8 khay dùng gas (TMTP-Q02)
  8.500.000 đ

  Mã SP: (TMTP-Q02)

  Tủ cơm 8 khay dùng gas (TMTP-Q02)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Bếp chiên đôi DF-82 (TMTP-NB02)
  1.450.000 đ

  Mã SP: (TMTP-NB02)

  Bếp chiên đôi DF-82 (TMTP-NB02)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy cưa xương JG-210A (TMTP-A16)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-A16)

  Máy cưa xương JG-210A (TMTP-A16)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy thái thịt tươi sống YUZHONG (TMTP-E37)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy gọt khoai tây YQ-350 (TMTP-OC03)
  8.000.000 đ

  Mã SP: (TMTP-OC03)

  Máy gọt khoai tây YQ-350 (TMTP-OC03)

  Hotline: 0967686911
 • Máy trộn bột SXH-50 kg (TMTP-LA21)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy cán bột SXY-35 (TMTP-LB18)
  5 đ

  Mã SP: (TMTP-LB18)

  Máy cán bột SXY-35 (TMTP-LB18)

  Hotline: 0967686911
 • Máy in date mâm xoay 380 (TMĐG-D05)
  2.650.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-D05)

  Máy in date mâm xoay 380 (TMĐG-D05)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy co màng BS 400×200 (TMĐG-B02)
  6.120.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-B02)

  Máy co màng BS 400×200 (TMĐG-B02)

  Hotline: 0967686911
 • Máy bọc màng thực phẩm HW-450 (TMĐG-BD01)
  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy co màng cầm tay MT-200 (TMĐG-B01)
  450.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-B01)

  Máy co màng cầm tay MT-200 (TMĐG-B01)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911
 • Máy hàn liên tục FR-900 (sơn) (TMĐG-A16)
  2.550.000 đ

  Mã SP: (TMĐG-A16)

  Máy hàn liên tục FR-900 (sơn) (TMĐG-A16)

  Hotline: 0967686911
 • Hotline: 0967686911