Máy đóng gói 4 biên tự động 2 ngăn đóng gói

Thích hợp để đóng gói vật tư y tế, các loại cao dán, đồ dùng khách sạn, thẻ và các sản phẩm khác cần niêm phong bốn biên.

[Xem tiếp]