MÁY ĐÓNG GÓI TRÀ TÚI LỌC CÓ IN DATE (INOX) (TMĐG-I16)

5