MÁY XAY, ÉP TRÁI CÂY CÔNG NGHIỆP 500KG/H (TMTP-OE04)

5